Экипаж №9


Пилот:
БАЛАШКОВ Данил
Екатеринбург

Штурман:
АЛЕКСЕЕВ Александр
Екатеринбург

Автомобиль: ВАЗ 1119

Статус: участвует